TERMENI ȘI CONDIȚII

Acești Termeni și Condiții, care includ toate regulile, procedurile și procesele ce pot fi publicate pe site-ul www.needcosmetice.com, constituie un contract între toți vizitatorii și utilizatorii site-ului needcosmetice.com (așa cum este definit mai jos) și SC Natural Cosmetic Need SRL.
SC Natural Cosmetic Need SRL este o societate românească cu sediul principal în România, jud. Neamț, com. Girov.
Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții trebuie să vă opriți imediat din utilizarea acestui site Web.

Cine suntem noi?

SC Natural Cosmetic Need SRL deține și operează prin intermediul website-ului needcosmetice.com o platformă și un serviciu de programare cu acces liber.

Acești termeni și condiții acoperă orice utilizare a site-ului Web deținut de SC Natural Cosmetic Need SRL, indiferent dacă sunteți înregistrat sau nu.

Când vizitați needcosmetice.com, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, aveți dreptul să utilizați funcțiile disponibile pe needcosmetice.com. Excepție fac facilitățile unde accesul este restricționat sau condiționat.

TREBUIE SĂ RESPECTAȚI TOATE DREPTURILE DE AUTOR ȘI ANUNȚURILE SIMILARE!

Confidențialitate, date personale și cookie-uri

Natural Cosmetic Need SRL se supune respectării legislației române și UE privind confidențialitatea și protecția datelor. Se angajează să aplice principiile procedurilor transfrontaliere de protecție a datelor recunoscute.

Prin utilizarea site-ului nostru, confirmați că ați citit și sunteți de acord cu Politicile de confidențialitate ale www.needcosmetice.com. Deasemenea, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. în conformitate cu aceste declarații.

În particular, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. de către SC Natural Cosmetic Need SRL și contractorii săi. Sunteți de acord și cu prelucrarea datelor stocate și transferate pe servere deținute sau închiriate de Natural Cosmetic Need SRL în afara României și a Uniunii Europene.

Proprietatea site-ului web și a conținutului

SC Natural Cosmetic Need SRL este proprietarul site-ului său web, al soft-ului care constituie acest site web și al tuturor drepturilor de autor și altor drepturi de proprietate intelectuală din aceste bunuri.

SC NATURAL COSMETIC NEED SRL ESTE PROPRIETARUL COMBINAȚIEI ÎNTREGULUI CONȚINUT DE PE SITE-UL SĂU WEB ȘI AL ASPECTULUI SITE-ULUI SĂU.

Orice persoană care contribuie cu orice conținut la site-ul web needcosmetice.com rămâne proprietarul acelui conținut și al drepturilor de autor a acelui conținut în aceeași măsură ca înainte de trimiterea sa.

Proprietatea asupra oricăror materiale terță parte incluse în conținutul dvs. (cum ar fi imaginile terțelor părți, grafica etc.) rămâne la respectiva terță parte. Excepție cazului în care ați convenit altfel cu respectiva terță parte. Trebuie să informați SC Natural Cosmetic Need SRL cu privire la orice terță parte și toate condițiile impuse de acea terță parte. Trebuie să afișați în mod clar și vizibil toate drepturile de autor sau alte notificări solicitate de proprietarul respectivului conținut.

Contribuind cu orice conținut la acest site, îi garantați SC Natural Cosmetic Need SRL că sunteți proprietarul acelui conținut sau că aveți permisiunea proprietarului să îl postați. Garantați implicit și că acordați licențele deschise, pe care le descriem mai jos, asupra acelui conținut. Fără permisiunea de a acorda licențele descrise, trebuie să clarificați acest lucru prin notificări corespunzătoare atașate la respectivul conținut.

Licențe acordate de autori și de alți contribuitori

Prin trimiterea oricăror materiale către www.needcosmetice.com, acordați SC Natural Cosmetic Need SRL un drept și o licență neexclusivă, irevocabilă, gratuită, la nivel mondial. Acordați și licență pentru a afișa, stoca, copia și reutiliza acel conținut – inclusiv orice materiale terțe incluse – în întreg și/sau parțiale, inclusiv lucrări derivate. Trebuie să vă asigurați că aveți toate permisiunile necesare de la terțe părți.

ATUNCI CÂND TRIMITEȚI ORICE CONȚINUT CĂTRE WWW.NEEDCOSMETICE.COM, ACORDAȚI ȘI LUMII ÎN GENERAL O LICENȚĂ DE ATRIBUIRE CREATIVE COMMONS (CUNOSCUTĂ SUB NUMELE DE LICENȚĂ “CC-BY”) PENTRU ACEST CONȚINUT. NU PUTEȚI SĂ ANULAȚI LICENȚA.

Licența CC-BY înseamnă că oricine poate copia, re-publica și/sau reutiliza conținutul dvs. în scopuri comerciale sau necomerciale, fără taxă. Totuși, trebuie să atribuie în mod clar munca dvs. și a oricăror coautori și să citeze editorul inițial al acelui conținut. Pentru informații suplimentare, consultați http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

ÎNTRUCÂT ORGANIZAȚIA CREATIVE COMMONS ACTUALIZEAZĂ LICENȚA CC-BY, TERMENII LICENȚEI ACORDAȚI DE DVS. SUNT ACTUALIZAȚI AUTOMAT LA NOUA VERSIUNE.

Licența CC-BY nu se aplică materialelor terță parte în cazul în care terța parte a cerut afișarea unei notificări privind drepturile de autor care să interzică copierea ulterioară. Oricine utilizează conținutul în cauză trebuie să respecte toate drepturile de autor sau alte notificări privind materialele terților. În cazul în care este clar că conținutul terților nu este supus unei licențe CC-BY, trebuie să se presupună că acesta nu poate fi reprodus fără consimțământul expres al terței părți implicate.

REPRODUCEREA INTEGRALĂ SAU PARȚIALĂ A UNUI ARTICOL ESTE CONDIȚIONATĂ DE RESPECTAREA PRACTICILOR ACADEMICE DE ATRIBUIRE OBIȘNUITE. ACESTEA TREBUIE RESPECTATE CU STRICTEȚE ÎN PLUS FAȚĂ DE CERINȚELE CC-BY.

Licența CC-BY nu vă dă dreptul să reproduceți sau să publicați conținut www.needcosmetice.com în orice forum (online sau nu) care susține orice punct de vedere politic, religios, anti-religios, rasist, extremist, violent sau lipsit de respect. Vă angajați să eliminați orice astfel de conținut din orice astfel de forum imediat, la cererea SC Natural Cosmetic Need SRL. Acest lucru este valabil în cazul în care conținutul a fost postat de către tine sau pentru tine.

De asemenea, nu este posibil să reproduceți niciun conținut de pe site-ul nostru sau canalele media conexe pentru a denigra SC Natural Cosmetic Need SRL. 

Sunteți de acord că oricine vizitează site-ul needcosmetice.com poate copia și re-posta conținutul dvs. în mod liber. Nu are nevoie de permisiune și nu se cere taxă. Acest conținut este sub rezerva cerințelor de citare. Conținutul este supus și prevederilor privind materialele terților.

Ne-ați acordat în mod irevocabil permisiunea de a utiliza orice idei nepatentate prezentate în conținutul dvs. sau în orice mesaj trimis către needcosmetice.com. Această permisiune nu implică nicio taxă sau restricții, pentru orice scop în orice parte a lumii.

Orice conținut al dvs. care apare pe un site web care nu este www.needcosmetice.com rămâne sub rezerva condițiilor acelui site.

Disponibilitate; Viruși și atacuri; Bugs și erori

SC Natural Cosmetic Need SRL nu promite că site-ul sau funcționalitatea acestuia, aplicații, widget-uri sau alte modalități de accesare a serviciilor needcosmetice.com vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Site-ul Web poate să fie închis pentru întreținere sau upgrade-uri. SC Natural Cosmetic Need SRL va încerca să ofere o notificare într-un timp rezonabil. Pot apărea și căderi neașteptate ale site-ului. Ne străduim să evităm erorile prin întreținerea activă. Nu garantăm că site-ul web va fi fără erori și/sau funcționare neîntreruptă.
Disponibilitatea constantă sau pe termen lung a diferitelor facilități și servicii furnizate de SC Natural Cosmetic Need SRL nu este garantată. Serviciile pot fi actualizate, îmbunătățite, modificate, reduse sau retrase. Nu suntem responsabili pentru retragerea vreunui serviciu sau funcționalități.
Ar trebui să păstrați copii de rezervă pentru orice conținut pe care nu doriți să-l pierdeți. Nu garantăm păstrarea copiilor de rezervă ale conținutului (dar avem dreptul să facem acest lucru).
SC Natural Cosmetic Need SRL va folosi instrumente adecvate pentru a încerca să minimizeze atacurile de orice fel. Nu garantează faptul că site-ul sau legăturile postate de utilizatori vor fi libere de viruși de la terți și de la alte programe software terță parte.

Proprietate și drepturi

Garantați SC Natural Cosmetic Need SRL că aveți dreptul să permiteți www.needcosmetice.com să publice conținutul trimis de dvs.
SC Natural Cosmetic Need SRL este singurul proprietar al site-ului.
SC Natural Cosmetic Need SRL este proprietarul combinației de conținut de pe site-ul său web și aspectul său și toate drepturile asociate acestora.
SC Natural Cosmetic Need SRL este singurul deținător sau licențiat al tuturor drepturilor de autor și a altor drepturi de proprietate intelectuală în software-ul care constituie site-ul său web și canalele media conexe. Permisiunea dvs. de a utiliza site-ul needcosmetice.com este limitată la utilizarea acestuia în scopuri legale în România, respectarea acestor Termeni și Condiții și a oricăror alte condiții sau reguli puse în aplicare de SC Natural Cosmetic Need SRL. Toate drepturile asupra oricăror materiale de autor care aparțin SC Natural Cosmetic Need SRL sunt rezervate.

Activități interzise

Următoarele activități sunt interzise pe site-ul web needcosmetice.com sau canalelor media conexe și pot duce la suspendarea sau încetarea înregistrării dvs. SC Natural Cosmetic Need SRL își rezervă în mod expres dreptul de a face acest lucru. În acest caz sunteți obligat să despăgubiți SC Natural Cosmetic Need SRL așa cum se prevede în aceste condiții.

·         ORICE COLECTARE AUTOMATĂ SAU ROBOTICĂ A DATELOR, RĂSTURNAREA SAU ACCESAREA CU CRAWLERE A SITE-ULUI WWW.NEEDCOSMETICE.COM ȘI CANALELOR CONEXE PENTRU DATE DE ORICE FEL
·         DEGHIZAREA IDENTITĂȚII DVS. ATUNCI CÂND INTERACȚIONAȚI ÎN VREUN FEL PE SITE-UL NEEDCOSMETICE.COM ȘI CANALELOR CONEXE
·         ORICE ACTIVITATE CARE ESTE DESTINATĂ SAU ESTE SUSCEPTIBILĂ DE A ADUCE VREUN PREJUDICIU SAU PAGUBĂ SC NATURAL COSMETIC NEED SRL
·         ORICE ACTIVITATE CARE ESTE DESTINATĂ SAU ESTE SUSCEPTIBILĂ DE A ADUCE VREUN PREJUDICIU SAU PAGUBĂ ORICĂRUI FURNIZOR SC NATURAL COSMETIC NEED SRL
·         ORICE ACTIVITATE CARE ESTE DESTINATĂ SAU ESTE SUSCEPTIBILĂ DE A ADUCE VREUN PREJUDICIU SAU PAGUBĂ ORICĂROR UTILIZATORI AI FACILITĂȚILOR NEEDCOSMETICE.COM ȘI CANALELOR CONEXE
·         ORICE ÎNCERCARE DE A COPIA SAU INVERSA CODUL CARE FORMEAZĂ SITE-UL SAU ORICARE DINTRE FUNCȚIONALITĂȚILE ACESTUIA
·         ORICE ACT CARE INTENȚIONEAZĂ SAU POATE PROVOCA DAUNE SITE-ULUI NEEDCOSMETICE.COM, DISPONIBILITATEA ACESTUIA PE INTERNET, SOFTWARE-UL SAU REPUTAȚIA ACESTUIA, INCLUSIV (DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA) ATACURI DE NEGARE A SERVICIILOR
·         ÎNCĂRCAREA SAU PLASAREA PE ORICE SITE WEB SC NATURAL COSMETIC NEED SRL A VREUNUI VIRUS SAU ALT COD DĂUNĂTOR SAU NEDORIT
·         ORICE ACTIVITATE FRAUDULOASĂ, DĂUNĂTOARE SAU ILEGALĂ
·         ORICE ÎNCERCARE DE A OBȚINE ACCES NEAUTORIZAT LA BAZELE DE DATE SAU ALTE RESURSE ALE SC NATURAL COSMETIC NEED SRL SAU ALE FURNIZORILOR SĂI
·         DETAȘAREA SAU CONECTAREA LA ORICE CONȚINUT CARE NU RESPECTĂ ÎN TOATE PRIVINȚELE CERINȚELE DE CONȚINUT STABILITE ÎN ACESTE CONDIȚII
·         DETAȘAREA ORICĂREI ALTE INFORMAȚII PERSONALE SENSIBILE A ORICĂREI ALTE PERSOANE FĂRĂ CONSIMȚĂMÂNTUL EXPLICIT INFORMAT AL ACELEI PERSOANE
·         PUBLICAREA ORICĂRUI CONȚINUT COMERCIAL SAU PROMOȚIONAL SAU A ORICĂRUI CONȚINUT CARE INCLUDE PROMOVAREA ORICĂREI OFERTE COMERCIALE SAU DE AFACERI, FĂRĂ UN ACORD SPECIFIC CU SC NATURAL COSMETIC NEED SRL ÎN ACEST SENS
·         MONTAREA SAU PROMOVAREA ORICĂREI SCHEME PIRAMIDALE SAU A ALTEI SCHEME DE MARKETING PE MAI MULTE NIVELURI
·         DETAȘAREA SAU CONECTAREA LA ORICE CONȚINUT CARE NU ESTE ÎN CONCORDANȚĂ CU REGULILE, PRINCIPIILE ȘI / SAU STANDARDELE NOASTRE
·         REPRODUCEREA, DUPLICAREA, COPIEREA SAU REVÂNZAREA ORICĂREI PĂRȚI A ORICĂRUI SITE WEB SC NATURAL COSMETIC NEED SRL, CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE ACEST LUCRU ESTE PERMIS ÎN MOD EXPRES DE ACESTE CONDIȚII.

Acces Mobil

Când accesați site-ul Web needcosmetice.com sau canalelor conexe prin intermediul unui dispozitiv mobil, aveți în vedere faptul că furnizorul dvs. poate să vă taxeze pentru utilizarea datelor.
Putem pune la dispoziție accesul prin aplicații care pot fi ulterior retrase și a căror disponibilitate și funcționalitate nu le garantăm.

Încălcarea drepturilor dvs.

Credem în respectarea drepturilor tuturor, inclusiv a drepturilor acordate prin lege și a celor acceptate în mediul academic. Dacă credeți că drepturile dvs. au fost încălcate, vă rugăm să ne contactați la adresa: contact@needcosmetice.com.

Indemnizație pentru încălcarea acestor condiții

Dacă încălcați acești Termeni și Condiții am putea suferi daune. Prin acești Termeni și Condiții vă angajați să ne despăgubiți pentru orice cost, pierdere sau daună pe care o suferim din cauza nerespectării tuturor condițiilor și regulilor noastre. Despăgubirea ne pune în poziția în care am fi fost dacă ați fi respectat în toate privințele regulile noastre. Această obligație este valabilă pentru dvs. ca autor, și nu pentru dvs. angajator. Cheltuielile care urmează a fi despăgubite includ costurile noastre interne, costurile juridice și orice alte costuri legate de faptul că aducem orice reclamație împotriva dumneavoastră.

SC NATURAL COSMETIC NEED SRL POATE, DE ASEMENEA, SĂ ANULEZE ORICE PUBLICAȚIE A DVS. ȘI POATE ANULA ORICE INIȚIATIVĂ (CUM AR FI SUBIECTE DE CERCETARE) DACĂ ÎNCALCĂȚI ACESTE CONDIȚII.

Modificarea acestor Termeni și Condiții

Acești Termeni și Condiții ca și alte condiții și reguli ale SC Natural Cosmetic Need SRL vor fi modificate periodic. Amendamentele vor fi comunicate în maniera (modalitatea) cea mai adecvată pentru SC Natural Cosmetic Need SRL. Modificările au efect asupra faptului că această comunicare vă este pusă la dispoziție, indiferent dacă sunteți sau nu autentificat pentru a primi informațiile.

DISCLAIMER

Deși în fiecare moment facem eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii articolelor publicate în site și canalele media conexe, SC Natural Cosmetic Need SRL nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului site-ului needcosmetice.com și a canalelor media conexe.

SC Natural Cosmetic Need SRL nu își asumă raspunderea, în nici o situație, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect.

SC Natural Cosmetic Need SRL nu își asumă raspunderea pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site și canalele media conexe. Acest lucru este valabil chiar dacă SC Natural Cosmetic Need SRL vă atenționase anterior că folosirea acestor informații fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.

SC NATURAL COSMETIC NEED SRL NU GARANTEAZĂ CĂ SISTEMELE INFORMATICE SAU PROGRAMELE FOLOSITE PENTRU AFIȘAREA SAU TRANSMITEREA INFORMAȚIEI PE SITE SAU ÎN ORICE ALTĂ FORMĂ NU CONȚIN VIRUȘI ORI ALTE SECVENȚE DISTRUCTIVE DE COD SAU ALTE PROPRIETĂȚI DISTRUCTIVE.

La cererea SC Natural Cosmetic Need SRL, sunteți de acord să exonerați de răspundere SC Natural Cosmetic Need SRL pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentului contract.

Nicio prevedere a acestor condiții pentru utilizarea site-ului și canaleleor media conexe nu limitează/exclude sau nu poate fi interpretată ca intenționând să limiteze/excludă răspunderea SC Natural Cosmetic Need SRL pentru neglijență gravă (așa cum este definită de legislația română) sau pentru încălcarea deliberată sau pentru orice altă chestiune pentru care, prin lege, răspunderea nu poate fi limitată sau exclusă.

Termen limită pentru introducerea reclamațiilor

Orice reclamație împotriva SC Natural Cosmetic Need SRL trebuie să fie adusă în termen de maxim 14 zile. 

Forță majoră

SC Natural Cosmetic Need SRL nu este răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor acestor Termeni și Condiții din cauza unor circumstanțe care depășesc controlul rezonabil. SC Natural Cosmetic Need SRL se angajează să ia toate măsurile rezonabile pentru a limita durata și efectul acestor circumstanțe și pentru a găsi alte modalități de a îndeplini obligațiile.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Acordul dvs. cu SC Natural Cosmetic Need SRL, inclusiv acești Termeni și Condiții și toate celelalte aspecte menționate mai sus, este reglementat exclusiv de legile României și GDPR. Dumneavoastră și SC Natural Cosmetic Need SRL sunteți de acord să căutați cu bună-credință să rezolvați orice dispută. Veți folosi dialogul, negocierea și medierea de bună credință înainte de a ajunge la un litigiu. Orice litigiu nerezolvat va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor din Romania. SC Natural Cosmetic Need SRL nu acceptă altă jurisdicție. Excepție face cazul în care se convine altfel explicit în scris. Veți fi de acord cu orice acțiune luată de noi pentru a vă opri sau împiedica să introduceți o acțiune care încalcă această clauză și să ne despăgubiți pentru costurile noastre în a iniția o astfel de acțiune.

Termenii și condițiile acestui site web al SC Natural Cosmetic Need SRL  au intrat în vigoare la 25.05.2018.

spune-ne părerea ta